Archive for กุมภาพันธ์, 2012

หนอนน้อยของใบชา วันข้างหน้าจะกลายเป็น หนอนหนังสือ ^.^

“สำหรับหนังสือ
เปรียบกับใบหม่อนกับหนอนน้อยที่ค่อยๆกินใบไม้ ซึ่งค่อยๆขยัน
เปรียบเหมือนหนูที่ต้องค่อยขยันเรียนให้มากถึงจะเก่ง”

บางส่วนจากจดหมายที่ ‘น้องพี’ เด็กน้อยในมูลนิธิศุภนิมิตรที่เราอุปการะอยู่
เขียนมาขอบคุณสำหรับของขวัญปีใหม่ที่ส่งไปให้
ทุกครั้งที่ส่งของขวัญไปให้น้องพี, จะต้องมีหนังสืออยู่ในนั้นเสมอ
การให้ของขวัญเป็นหนังสือ เหมือนเป็นการเพิ่มยอดคนรักการอ่านขึ้นมาอีกหนึ่งคน
จากการเฝ้าดูพัฒนาการของน้องพี สังเกตได้ชัดเจนว่าผลการเรียนดีขึ้นเรื่อยๆ
พี่สาว(ขอเรียกตัวเองว่าอย่างนี้ ^.^)คนนี้ชื่นใจเป็นที่สุด

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ..จริงๆ”

Advertisements

ให้ความเห็น